یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی جهت شناسائی کانی سازی طلای اپی ترمال و ماسیو سولفاید نوع تکنار، بردسکن )

نویسندگان: محراب مرادی نقندر , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زون تکنا ربین گسل.....

کلمات کلیدی

, اکتشافات ژئوشیمیائی, هالههای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009381,
author = {مرادی نقندر, محراب and کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد},
title = {اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی جهت شناسائی کانی سازی طلای اپی ترمال و ماسیو سولفاید نوع تکنار، بردسکن},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اکتشافات ژئوشیمیائی، هالههای ژئوشیمیائی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکتشافات ژئوشیمیائی رسوبات رودخانه ای و خرده سنگی جهت شناسائی کانی سازی طلای اپی ترمال و ماسیو سولفاید نوع تکنار، بردسکن
%A مرادی نقندر, محراب
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]