یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( آلتراسیون، کانی سازی و دما سنجی سیالات در گیر در منطقه اکتشافی طلای هیرد، خراسان جنوبی )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , ازاده ملکزاده شفا رودی , محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009406,
author = {کریم پور, محمدحسن and ملکزاده شفا رودی, ازاده and حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {آلتراسیون، کانی سازی و دما سنجی سیالات در گیر در منطقه اکتشافی طلای هیرد، خراسان جنوبی},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {گرانیتوییدهای نوع I و S ، آلتراسیون، کانی سازی سولفیدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آلتراسیون، کانی سازی و دما سنجی سیالات در گیر در منطقه اکتشافی طلای هیرد، خراسان جنوبی
%A کریم پور, محمدحسن
%A ملکزاده شفا رودی, ازاده
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]