بیستمین گردهمایی علوم زمین , 2002-02-27

عنوان : ( بر رسی داده های مغناطیسی هوایی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی سازی طلا و مس )

نویسندگان: محمدرضا حیدریان شهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بر رسی داده های مغناطیسی هوایی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی سازی طلا و مس

کلمات کلیدی

, کوه زر, دهنه سیاه, آنومالی مغناطیسی هوایی, حساسیت مغناطیسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009407,
author = {حیدریان شهری, محمدرضا},
title = {بر رسی داده های مغناطیسی هوایی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی سازی طلا و مس},
booktitle = {بیستمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2002},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کوه زر، دهنه سیاه، آنومالی مغناطیسی هوایی، حساسیت مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بر رسی داده های مغناطیسی هوایی کوه زر در تربت حیدریه و دهنه سیاه در کاشمر جهت شناخت مناطق با پتانسیل کانی سازی طلا و مس
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%J بیستمین گردهمایی علوم زمین
%D 2002

[Download]