یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2007-09-04

عنوان : ( اکتشاف کانسار جدید ماسیو سولفید پلی متال، در منطقه تکنار با استفاده از داده های مغناطیس زمینی در بردسکن، ایران )

نویسندگان: احسان سلاطی , محمدرضا حیدریان شهری , محمدحسن کریم پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009410,
author = {سلاطی, احسان and حیدریان شهری, محمدرضا and کریم پور, محمدحسن},
title = {اکتشاف کانسار جدید ماسیو سولفید پلی متال، در منطقه تکنار با استفاده از داده های مغناطیس زمینی در بردسکن، ایران},
booktitle = {یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {پلی متال، ماسیو سولفید، پذیرفتاری مغناطیسی، آنومالی مغناطیسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اکتشاف کانسار جدید ماسیو سولفید پلی متال، در منطقه تکنار با استفاده از داده های مغناطیس زمینی در بردسکن، ایران
%A سلاطی, احسان
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A کریم پور, محمدحسن
%J یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2007

[Download]