هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 2003-08-26

عنوان : ( کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu - Zn - Pb - Ag - Au تکنار )

نویسندگان: محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , محمدرضا حیدریان شهری , ملیحه قورچی روکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طبق فایل پیوست

کلمات کلیدی

, سین ژنتیک, پلی متال, لایه ای, استراتی فورم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009436,
author = {کریم پور, محمدحسن and مظاهری, سیداحمد and حیدریان شهری, محمدرضا and قورچی روکی, ملیحه},
title = {کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu - Zn - Pb - Ag - Au تکنار},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {2003},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {سین ژنتیک، پلی متال، لایه ای، استراتی فورم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کانی شناسی و نحوه تشکیل کانسار Cu - Zn - Pb - Ag - Au تکنار
%A کریم پور, محمدحسن
%A مظاهری, سیداحمد
%A حیدریان شهری, محمدرضا
%A قورچی روکی, ملیحه
%J هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 2003

[Download]