مواد پیشرفته در مهندسی - استقلال, دوره (25), شماره (2), سال (2007-3) , صفحات (65-72)

عنوان : ( بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستون های بتنی )

نویسندگان: حسن حاجی کاظمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش ستونهای بتنی با ورق های فولادی

کلمات کلیدی

, ستون , تقویت , محصور شدگی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009448,
author = {حاجی کاظمی, حسن},
title = {بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستون های بتنی},
journal = {مواد پیشرفته در مهندسی - استقلال},
year = {2007},
volume = {25},
number = {2},
month = {March},
issn = {1025-2851},
pages = {65--72},
numpages = {7},
keywords = {ستون - تقویت - محصور شدگی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر فولادهای عرضی و ورقهای تقویتی فولادی بر رفتار ستون های بتنی
%A حاجی کاظمی, حسن
%J مواد پیشرفته در مهندسی - استقلال
%@ 1025-2851
%D 2007

[Download]