اندیشه آماری, سال (2007-1)

عنوان : ( مدلهای آماری برای داده های شمارشی وابسته به زمان )

نویسندگان: غلامرضا باغشینی , سیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله دو رده از مدلهایی که برای مدل بندی داده های وابسته به زمان به کار میروند......

کلمات کلیدی

فرایند پنهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009449,
author = {باغشینی, غلامرضا and طباطبائی مشهدی, سیدمحمدمهدی},
title = {مدلهای آماری برای داده های شمارشی وابسته به زمان},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2007},
month = {January},
issn = {1026-8944},
keywords = {فرایند پنهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدلهای آماری برای داده های شمارشی وابسته به زمان
%A باغشینی, غلامرضا
%A طباطبائی مشهدی, سیدمحمدمهدی
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2007

[Download]