اندیشه آماری, سال (2006-8)

عنوان : ( محاسبه اطلاع فیشر در هر مجموعه دلخواه از آماره های مرتب )

نویسندگان: مهدی روزبه , سیدمحمدمهدی طباطبائی مشهدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله برخی معادلات بازگشتی برای اطلاع فیشر در آماره های مرتب استخراج شده.....

کلمات کلیدی

اطلاع فیشر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009450,
author = {روزبه, مهدی and طباطبائی مشهدی, سیدمحمدمهدی},
title = {محاسبه اطلاع فیشر در هر مجموعه دلخواه از آماره های مرتب},
journal = {اندیشه آماری},
year = {2006},
month = {August},
issn = {1026-8944},
keywords = {اطلاع فیشر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T محاسبه اطلاع فیشر در هر مجموعه دلخواه از آماره های مرتب
%A روزبه, مهدی
%A طباطبائی مشهدی, سیدمحمدمهدی
%J اندیشه آماری
%@ 1026-8944
%D 2006

[Download]