دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران , 2008-10-28

عنوان : ( تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال )

نویسندگان: سیّدمصطفی کلامی هریس , ناصر پریز , محمدباقر نقیبی سیستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال

کلمات کلیدی

تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009488,
author = {کلامی هریس, سیّدمصطفی and پریز, ناصر and نقیبی سیستانی, محمدباقر},
title = {تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال},
booktitle = {دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل یادگیری تقویتی در فرایندهای مارکوف به صورت سیستمهای دیجیتال
%A کلامی هریس, سیّدمصطفی
%A پریز, ناصر
%A نقیبی سیستانی, محمدباقر
%J دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
%D 2008

[Download]