دانش و توسعه, سال (2008-11) , صفحات (109-128)

عنوان : ( مکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان )

نویسندگان: احمد صباحی , اردشیر مهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق ضمن بررسی وضعیت موجود مراکز شیر در استان خراسان ، عواملی نظیر تعداد و ظرفیت مراکز جمع آوری شیر ، پراکندگی آنها ، نوع مالکیت ،نوع شیر جمع ،وری شده ،مسافت و زمان حمل شیر و....مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .

کلمات کلیدی

, شیر, مکان یابی, ارزیابی اقتصادی , استان خراسان, برنامه ریزی خطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009513,
author = {صباحی, احمد and اردشیر مهری},
title = {مکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان},
journal = {دانش و توسعه},
year = {2008},
month = {November},
issn = {2008-1456},
pages = {109--128},
numpages = {19},
keywords = {شیر- مکان یابی- ارزیابی اقتصادی -استان خراسان- برنامه ریزی خطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مکان یابی و ارزیابی اقتصادی ایجاد مراکز جمع آوری شیر در استان خراسان
%A صباحی, احمد
%A اردشیر مهری
%J دانش و توسعه
%@ 2008-1456
%D 2008

[Download]