اولین همایش بین المللی یادگیری غیر رسمی , 2009-05-17

عنوان : ( آموزش شهروندی: دورنمائی به یادگیری غیررسمی دیجیتالی )

نویسندگان: عابدین واحدیان مظلوم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فضای زمانی و مکانی موجود در ترددهای درون شهری خصوصا در شهرهای بزرگ ظرفیتی بالقوه برای بهره گیری در آموزش غیر رسمی است که با استفاده از قابلیتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات سامانه ای برای آموزشهای شهروندی تحقق پذیر می گردد. تحقیق حاضر، به بررسی ظرفیتهای زمانی-مکانی آموزش شهروندی و مصادیق موجود آن در شهر مشهد برای ارائه آموزشهای غیر رسمی پرداخته و چهارجوب معماری تحقق پذیر و اجزاء آن را تبیین می کند. این بررسی قابلیتهای موجود و فناوریهای قابل اقتباس در پیاده سازی یک سامانه آموزشی شهروندی را با بهره گیری از بستر ارتباطی برخط و با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار داده است. در ادامه نیز طرح استقرار سامانه ای متشکل از نمایشگرهای کنترل شونده به همراه تحلیل هزینه منفعت در این رویکرد معرفی شده است.

کلمات کلیدی

, آموزش شهروندی, آموزش غیررسمی, آموزش دیجیتالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009514,
author = {واحدیان مظلوم, عابدین},
title = {آموزش شهروندی: دورنمائی به یادگیری غیررسمی دیجیتالی},
booktitle = {اولین همایش بین المللی یادگیری غیر رسمی},
year = {2009},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آموزش شهروندی-آموزش غیررسمی-آموزش دیجیتالی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T آموزش شهروندی: دورنمائی به یادگیری غیررسمی دیجیتالی
%A واحدیان مظلوم, عابدین
%J اولین همایش بین المللی یادگیری غیر رسمی
%D 2009

[Download]