دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-18

عنوان : ( بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی )

نویسندگان: حسن پرسا , علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی

کلمات کلیدی

, نخود, تنش خشکی و..
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009532,
author = {پرسا, حسن and گنجعلی, علی},
title = {بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {نخود، تنش خشکی و..},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی برخی خصوصیات ریشه و اندام هوایی ژنوتیپ های نخود تیپ کابلی در واکنش به تنش خشکی
%A پرسا, حسن
%A گنجعلی, علی
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]