دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-18

عنوان : ( اثرگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود )

نویسندگان: سعید جوینی پور , علی گنجعلی , حسن پرسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود

کلمات کلیدی

, تنش خشکی, اجزای عملکرد و....
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009534,
author = {سعید جوینی پور and گنجعلی, علی and پرسا, حسن},
title = {اثرگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {کرج, ايران},
keywords = {تنش خشکی، اجزای عملکرد و....},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرگزینش برای تحمل به خشکی در ژنوتیپ های نخود
%A سعید جوینی پور
%A گنجعلی, علی
%A پرسا, حسن
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]