دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2008-07-18

عنوان : ( تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی )

نویسندگان: علی گنجعلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی

کلمات کلیدی

, مورفولوژی, فیزیولوژی و...
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009537,
author = {گنجعلی, علی},
title = {تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی},
booktitle = {دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {مورفولوژی، فیزیولوژی و...},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تغییرات صفات مورفوفیزیولوژیک نخود در واکنش به تنش خشکی
%A گنجعلی, علی
%J دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2008

[Download]