اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health, سال (2009-7)

عنوان : ( بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری )

نویسندگان: میرتقی گروسی فرشی , جلیل باباپور , حسن عشایری , علی مقیمی , علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزش کاراته برکارکرد حافظه بینائی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری پرداخته شده است، کلیه دانش آموزان شرکت کننده در این پژوهش از طریق مدارس مقطع ابتدائی، شهر مشهد به علت بروز مسائلی در فرآیند آموزش رسمی ایشان به سازمان آموزش وپرورش استثنائی ارجاع شده‌اند، و پژوهشگران با بکارگیری شیوه تمام نگر بالینی به ارزیابی اختلال در این افراد پرداخته اند، و به شیوه علمی اختلالات ویژه یادگیری در این افراد محرز گردیده است.

کلمات کلیدی

, اختلالات ویژه یادگیری, حافظه بینائی, حرکات ریتمیک ورزشی, انعطاف پذیری نورونی, نورون زائی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009551,
author = {میرتقی گروسی فرشی and جلیل باباپور and حسن عشایری and مقیمی, علی and غنائی چمن آباد, علی},
title = {بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری},
journal = {اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health},
year = {2009},
month = {July},
issn = {1028-6918},
keywords = {اختلالات ویژه یادگیری، حافظه بینائی، حرکات ریتمیک ورزشی، انعطاف پذیری نورونی، نورون زائی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر سطح نمره صحیح آزمون حافظه بینائی بنتون در دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری
%A میرتقی گروسی فرشی
%A جلیل باباپور
%A حسن عشایری
%A مقیمی, علی
%A غنائی چمن آباد, علی
%J اصول بهداشت روانی- Journal of Fundamentals of Mental Health
%@ 1028-6918
%D 2009

[Download]