هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران , 2004-10-31

عنوان : ( مسائل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای چند ملیتی )

نویسندگان: محمدجواد ساعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بحثی مختصر در مورد متغیرهای تاثیرگذار در سیاست تعیین قیمت انتقالات داخلی شرکتهای چند ملیتی بر مبنای تحقیقات انجام شده.

کلمات کلیدی

, قمیت گذاری , انتقالات داخلی , شرکتهای چند
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009553,
author = {ساعی, محمدجواد},
title = {مسائل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای چند ملیتی},
booktitle = {هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {قمیت گذاری - انتقالات داخلی - شرکتهای چند ملیتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مسائل قیمت گذاری انتقالات داخلی در شرکتهای چند ملیتی
%A ساعی, محمدجواد
%J هشتمین همایش سراسری حسابداری ایران
%D 2004

[Download]