دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی , 2008-01-22

عنوان : ( بررسی جایگاه تروریسم در بازاریابی بین الملل )

نویسندگان: آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فعالیتهای تروریستی در سالهای اخیر به ویژه پس از حمله تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به مرکز تجارت جهانی، اختلالات و چالشهائی را در روند تجارت جهانی و مدیریت شرکتها ایجاد نموده است. صاحبنظران، این گونه فعالیتهای تروریستی را دررده فعالیتهای مخربی قرار می دهند که می کوشد به طرق مختلف اهداف خود را که اغلب جنبه سیاسی به خود می گیرد،محقق سازد.پدیده تروریسم به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم نحوه ی عملکرد شرکتها را تحت تأثیر قرارمی دهد.از یک طرف با ایجاد یک بازار ناکارآمد، ناقص و نامطمئن برای شرکتها، باعث افزایش هزینه های انتقالی گردیده وازطرف دیگر با ایجاد مانع بر سر راه جریان آزاد کالاها ، بر سود بالقوه بازارها به دلیل وجود مبادلات پنهان ، غیر قانونی و با ریسک بالا ،تأثیر منفی می گذارد.نکته قابل توجه آن است که چون این گونه تأثیرات به گونه ای آرام و خزنده خود را نشان می دهد و نمود چندانی نخواهند داشت ،اغلب از دید مدیران شرکتها پنهان می ماند.آنچه که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است ، تأثیرات و پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم تروریسم بر مدیریت سازمانها و بازاریابی کالاها وخدمات آنان است . مطمئنا این رویداد از اهمیت خاصی در نحوه سیاست گذاریهای آتی شرکتها برخورداراست و تا حد زیادی موفقیت آینده سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد .

کلمات کلیدی

, تروریسم, بازاریابی بین الملل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009568,
author = {کفاش پور, آذر},
title = {بررسی جایگاه تروریسم در بازاریابی بین الملل},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تروریسم-بازاریابی بین الملل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جایگاه تروریسم در بازاریابی بین الملل
%A کفاش پور, آذر
%J دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی
%D 2008

[Download]