دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران , 1998-08-18

عنوان : ( نگرشی جدید بر سازند آبدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , علی اصغر آریایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009571,
author = {وحیدی نیا, محمد and علی اصغر آریایی},
title = {نگرشی جدید بر سازند آبدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ},
booktitle = {دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران},
year = {1998},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سازند آبدراز; کپه داغ; تورونین; کونیاسین; سانتونین},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نگرشی جدید بر سازند آبدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ
%A وحیدی نیا, محمد
%A علی اصغر آریایی
%J دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
%D 1998

[Download]