اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک , 2008-01-31

عنوان : ( طراحی و تبیین ارکان موثر بر تعیین استراتژیهای ارائه خدمات الکترونیک در بستر دولت الکترونیک )

نویسندگان: آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه دولت الکترونیک تنها یک فن‌آوری نیست، بلکه پیشرفت فن‌آوری به عنوان یکی از ابزارهای دگرگونی روند کارکرد دولتها از ساختار دولت محور به ساختار شهروند محور است . ]2; 10[ دریک نگاه کلی دولت الکترونیک از دو دیدگاه ارتباط دولت با دولت (مکانیزاسیون کارهای دولتی و ایده اتوماسیون اداری) و دولت با مردم (اطلاع‌رسانی و خدمات‌رسانی) بررسی می‌شود. لازمه توانمندی دولت جهت ارائه بهترین خدمات با بیشترین بازدهی و مطابق با پسند و تقاضاهای مردم علاوه بر لایه‌های فنی و زیرساخت‌ها که بسیار مهم است، توجه به ارکان اساسی اثرگذار بر تعیین استراتژی ارائه خدمات که همانا ارکان درونی شامل: درجه تکامل الکترونیک، روشهای دادوستد الکترونیک و انواع سطوح خدمات الکترونیک برای مردم است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که نگرش سیستمی در طراحی استراتژی نیز باعث کاهش ناتوانی دولت در ارائه خدمات بهینه الکترونیک خواهد شد. که همانا ارکان بیرونی شامل : عوامل محیطی و بسترالکترونیکی اثرگذار ، زیرساخت و سایر عوامل چون روندها و تمایلات می باشد.

کلمات کلیدی

, مدل دولت الکترونیک, خدمات الکترونیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009575,
author = {کفاش پور, آذر},
title = {طراحی و تبیین ارکان موثر بر تعیین استراتژیهای ارائه خدمات الکترونیک در بستر دولت الکترونیک},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدل دولت الکترونیک-خدمات الکترونیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T طراحی و تبیین ارکان موثر بر تعیین استراتژیهای ارائه خدمات الکترونیک در بستر دولت الکترونیک
%A کفاش پور, آذر
%J اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک
%D 2008

[Download]