کنفرانس سالانه ی فیزیک ایران , 2008-08-24

عنوان : ( محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی )

نویسندگان: الهام مظفری , ناصر شاه طهماسبی , سید احمد کتابی , محمود رضائی رکن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله با استفاده از تقریب بستگی قوی ساختار الکترونی مولکول C60 به صورت عددی مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تقریب, بستگی قوی , ساختار الکترونی , مولکول C60
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009576,
author = {الهام مظفری and شاه طهماسبی, ناصر and سید احمد کتابی and رضائی رکن آبادی, محمود},
title = {محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی},
booktitle = {کنفرانس سالانه ی فیزیک ایران},
year = {2008},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {تقریب- بستگی قوی -ساختار الکترونی - مولکول C60},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T محاسبه حالات الکترونی مولکول C60 در یک مدل تقریب بستگی قوی
%A الهام مظفری
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A سید احمد کتابی
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%J کنفرانس سالانه ی فیزیک ایران
%D 2008

[Download]