جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی , 2009-06-14

عنوان : ( تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی )

نویسندگان: حسین جعفری ثانی , غلامعلی سیفی , محمد یوسف آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مولفه های فوق مورد توجه نبوده است

کلمات کلیدی

جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009577,
author = {جعفری ثانی, حسین and سیفی, غلامعلی and محمد یوسف آبادی},
title = {تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی},
booktitle = {جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {جهانی شدن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تبیین جایگاه مولفه های جهانی شدن ، صلح و حقوق بشر در کتاب های درسی دوره ابتدایی
%A جعفری ثانی, حسین
%A سیفی, غلامعلی
%A محمد یوسف آبادی
%J جهانی شدن و بومی ماندن برنامه درسی
%D 2009

[Download]