سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی , 2008-01-22

عنوان : ( فرایند بازاریابی سیاسی )

نویسندگان: آذر کفاش پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ظهور تئوری بازاریابی سیاسی را می توان در نتیجه تلفیق دو دانش بازاریابی و سیاست دانست.از آنجائی که هدف اساسی بازاریابی سیاسی ، تسهیل امر مبادله و ایجاد منفعت برای گروههای سیاسی است؛ در این فرایند ابزارها و رویکردهای خاصی مد نظر است که کاربست بهره ورانه آنان ، بازاریابی سیاسی را متفاوت از سایر حوزه ها همچون بازاریابی کالاها می سازد . به طور اساسی بازاریابی سیاسی درصدد افزایش توان گروههای سیاسی در منازعات سیاسی به خصوص حوزه انتخابات می باشد.گروههای سیاسی با استمداد از فرآیند بازاریابی سیاسی در تلاشند که احتمال توفیق خود را در این مبارزات قوت بخشند .گروههای سیاسی متناسب با ایدئولوژی خود، آمیخته بازاریابی مناسب را متناسب با بازارهای سیاسی هدف شکل می دهند. از این رو میزان مشروعیت منتج از انتخابات در جوامع مبتنی بر دموکراسی ، منوط به نحوه و چگونگی تدوین آمیخته بازاریابی متناسب با بازارسیاسی مورد نظر می باشد که به منظور تحریک ذهنیت جامعه در مقبولیت گروههای سیاسی از آن استفاده می گردد.این مقاله می کوشد تا علاوه بر تبیین و توصیف تئوری بازاریابی سیاسی ، فرآیند بازاریابی سیاسی را در منازعات سیاسی به تفصیل تشریح نموده و آن را از منظر عناصر موجود در آمیخته بازاریابی مورد بررسی قرار دهد .

کلمات کلیدی

, بازاریابی سیاسی, بازار سیاسی , آمیخته بازاریابی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009578,
author = {کفاش پور, آذر},
title = {فرایند بازاریابی سیاسی},
booktitle = {سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بازاریابی سیاسی، بازار سیاسی ،آمیخته بازاریابی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فرایند بازاریابی سیاسی
%A کفاش پور, آذر
%J سومین کنفرانس بین المللی بازاریابی
%D 2008

[Download]