آسیب شناسی ترویج فرهنگ شهادت و ارزشهای شهیدان , 2007-06-13

عنوان : ( چگونگی ترویج فرهنگ شهادت و ارزش های شهیدان )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , مریم شاهرخی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نرویج فرهنگ شهادت و ارزش های شهیدان از طریق کتاب

کلمات کلیدی

شهادت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009579,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and مریم شاهرخی},
title = {چگونگی ترویج فرهنگ شهادت و ارزش های شهیدان},
booktitle = {آسیب شناسی ترویج فرهنگ شهادت و ارزشهای شهیدان},
year = {2007},
location = {ايران},
keywords = {شهادت -ایثار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چگونگی ترویج فرهنگ شهادت و ارزش های شهیدان
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A مریم شاهرخی
%J آسیب شناسی ترویج فرهنگ شهادت و ارزشهای شهیدان
%D 2007

[Download]