کنفرانس سالانه ی فیزیک ایران , 2008-08-24

عنوان : ( سنتز نانو ذرات اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع (ITO) به روش سل-ژل و بررسی خواص ساختاری آنها )

نویسندگان: رضا سرحدی , ناصر شاه طهماسبی , محمود رضائی رکن آبادی , محمدمهدی باقری محققی , زبیده مومنی لاریمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این گزارش اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع (به نسبت 1:10 ) توسط روش سل- ژل و با کمک اتیلن گلیکول به عنوان عامل پلیمرساز و اسید سیتریک به عنوان عامل کمپلکس ساز در دماهای 650 و500و350 تهیه شد.

کلمات کلیدی

, سنتز, نانو ذرات اکسید ایندیوم, قلع (ITO), سل, ژل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009581,
author = {رضا سرحدی and شاه طهماسبی, ناصر and رضائی رکن آبادی, محمود and باقری محققی, محمدمهدی and زبیده مومنی لاریمی},
title = {سنتز نانو ذرات اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع (ITO) به روش سل-ژل و بررسی خواص ساختاری آنها},
booktitle = {کنفرانس سالانه ی فیزیک ایران},
year = {2008},
location = {کاشان, ايران},
keywords = {سنتز- نانو ذرات اکسید ایندیوم-قلع (ITO)-سل-ژل},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T سنتز نانو ذرات اکسید ایندیوم با ناخالصی قلع (ITO) به روش سل-ژل و بررسی خواص ساختاری آنها
%A رضا سرحدی
%A شاه طهماسبی, ناصر
%A رضائی رکن آبادی, محمود
%A باقری محققی, محمدمهدی
%A زبیده مومنی لاریمی
%J کنفرانس سالانه ی فیزیک ایران
%D 2008

[Download]