هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی , 2009-06-14

عنوان : ( گمانه هایی در باب عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در ایران )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , تقی بینقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در ایران بررسی شده است

کلمات کلیدی

آموزش فنی وحرفه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009586,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and تقی بینقی},
title = {گمانه هایی در باب عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در ایران},
booktitle = {هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی},
year = {2009},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آموزش فنی وحرفه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T گمانه هایی در باب عوامل ناکامی آموزش های فنی و حرفه ای رسمی در ایران
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A تقی بینقی
%J هفتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
%D 2009

[Download]