بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین , 2008-02-17

عنوان : ( تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق کپه داغ )

نویسندگان: محمد وحیدی نیا , عباس صادقی , احمد شمیرانی , محمد حسین آدابی , علی اصغر آریایی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق کپه داغ

کلمات کلیدی

, کپه داغ, ژئوشیمیایی, سنومانین, تورونین, فرامینیفر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009593,
author = {وحیدی نیا, محمد and عباس صادقی and احمد شمیرانی and محمد حسین آدابی and علی اصغر آریایی},
title = {تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق کپه داغ},
booktitle = {بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کپه داغ; ژئوشیمیایی; سنومانین; تورونین; فرامینیفر},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین مرز سنومانین- تورونین بر اساس مطالعات فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های ژئوشیمیایی در مناطق شرق کپه داغ
%A وحیدی نیا, محمد
%A عباس صادقی
%A احمد شمیرانی
%A محمد حسین آدابی
%A علی اصغر آریایی
%J بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
%D 2008

[Download]