دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز, سال (2007-6)

عنوان : ( گسترش ماتریدیه طی قرون 7-5 )

نویسندگان: هادی وکیلی , انسیه سادات حسینی شریف ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ماتریدیه گرایش کلامی حنفیان شرقی در قرن چهارم هجری است . در این مقاله با توجه به جنبه های تاریخی شکل گیری این مذهب پراکندگی جغرافیایی ان در خراسان و ماوراانهر مورد بحث قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, ماتریدیه , خراسان , تسنن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009594,
author = {وکیلی, هادی and حسینی شریف, انسیه سادات},
title = {گسترش ماتریدیه طی قرون 7-5},
journal = {دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز},
year = {2007},
month = {June},
issn = {1023-7976},
keywords = {ماتریدیه ; خراسان ; تسنن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گسترش ماتریدیه طی قرون 7-5
%A وکیلی, هادی
%A حسینی شریف, انسیه سادات
%J دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز
%@ 1023-7976
%D 2007

[Download]