دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (42), شماره (6), سال (2008-12) , صفحات (713-721)

عنوان : ( قالب جزء محدود پوسته استوانه ای )

نویسندگان: محمد رضائی پژند , رضا خواجوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

: تاب و خم پوسته‌ها حالت‌های گوناگون کرنشی آنها را در هم می‌تند، و به یکدیگر وابسته می‌سازد. این رفتار اندرکنشی، فرآیند ساخت قالب‌های پوسته‌ای را تا کنون ناکام گذارده است. برای برپایی قالب‌های جزء محدود بر پایه رابطه‌سازی آزاد، باید آزمون جزء تکین سامان یابد. این آزمون برای جزءهای پوسته‌ای ناکاراست و نیاز به بازآرایی دارد. در این مقاله، رفتار اندرکنشی پوسته‌ها و درگیری‌های کرنشی با رویکردی ریزبینانه بررسی می‌شوند. چنین دیدگاهی از رفتار پوسته‌ها، راهکاری ساده را برای ساخت قالب‌های پوسته‌ای پیش رو می‌گذارد. بر پایه آن، بی‌نیاز از سامان‌دهی آزمون جزء تکین، قالب پوسته‌ای با پاره‌سازی ماتریس سختی یک جزء نمونه برپا می‌شود. این جزء می‌بایست در کاربرد، توانمندی خود را در همگراسازی تحلیل سازه‌های گوناگون نشان داده باشد. ویژگی‌های این گونه قالب‌سازی با برپایی قالب جزء پوسته استوانه‌ای بررسی می‌شود.

کلمات کلیدی

, : پاره‌سازی, پوسته استوانه‌ای, پوسته متقارن محوری, تابع پایه, حالت کرنشی, قالب اصلی, قالب جزء محدود, ماتریس سختی اصلی, ماتریس سختی حالت کرنشی, نشانگان شیب کرنش, و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009603,
author = {رضائی پژند, محمد and خواجوی, رضا},
title = {قالب جزء محدود پوسته استوانه ای},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2008},
volume = {42},
number = {6},
month = {December},
issn = {1026-0803},
pages = {713--721},
numpages = {8},
keywords = {: پاره‌سازی، پوسته استوانه‌ای، پوسته متقارن محوری، تابع پایه، حالت کرنشی، قالب اصلی، قالب جزء محدود، ماتریس سختی اصلی، ماتریس سختی حالت کرنشی، نشانگان شیب کرنش، ویژه‌سختی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قالب جزء محدود پوسته استوانه ای
%A رضائی پژند, محمد
%A خواجوی, رضا
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2008

[Download]