همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها , 2009-06-14

Title : ( تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه)در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت )

Authors: bahareh bahalgardi , Mahmood Saeedy Rezvani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مقاله حاضر با تکیه بر ظرفیت‌ بالای هنری زبان و ادبیات فارسی در انتقال ارزشها ،به طرح این سئوال پرداخته است که تا چه میزان از این فرصت برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استفاده شده است؟ روش پژوهش از نوع تحلیل محتوا می‌باشد و بر این اساس چهار کتاب زبان و ادبیات فارسی دورة متوسطه با محوریت چهار موضوع کلی ادبیات عاشورایی، ادبیات دفاع مقدس، ادبیات پایداری سایر کشورها و ادبیات انقلاب اسلامی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل موارد زیر را حکایت می‌نماید: 1- کم‌توجهی به توازن و تعادل میان وجوه چهارگانه ادبیات پایداری در تمام پایه‌ها به گونه‌ای که در هر پایه حداقل به یکی از وجوه چهارگانه کلاً بی‌توجهی شده است. 2- بی‌توجهی به ادبیات دفاع مقدس به ویژه در پایة دوم (فاقد هرگونه محتوایی)و کم‌توجهی در پایة پیش‌دانشگاهی 3- غفلت از ادبیات عاشورایی در پایة دوم 4- پوچ کردن کامل ادبیات انقلاب اسلامی در پایة دوم 5- عدم بهره‌برداری از محتوای کتابهای زبان و ادبیات فارسی در معرفی شهدای دفاع مقدس (اکتفاء به اشاره مختصری درباره یک شهید(شهید آوینی) وذکر نام شهید چمران)

Keywords

, شهادت, دوره متوسطه, کتاب درسی, زبان فارسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009607,
author = {Bahalgardi, Bahareh and Saeedy Rezvani, Mahmood},
title = {تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه)در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت},
booktitle = {همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها},
year = {2009},
location = {بابلسر, IRAN},
keywords = {شهادت،دوره متوسطه،کتاب درسی،زبان فارسی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأملی در میزان استفاده از ظرفیت درس زبان و ادبیات فارسی (دوره متوسطه)در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت
%A Bahalgardi, Bahareh
%A Saeedy Rezvani, Mahmood
%J همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها
%D 2009

[Download]