همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها , 2009-06-14

عنوان : ( کاروان های راهیان نور از نظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1387) )

نویسندگان: معصومه محمدحسین زاده , محمود سعیدی رضوانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کاروانهای راهیان نور کاروانهایی متشکله از دانشجویان و یا سایر اقشار است که هدف مشهود آن بازدید از مناطق جنگی و هدف‌ غایی آن اتصاف به صفات شهیدان و کسب معرفت راجع به دفاع مقدس ملت ایران است. این اردو یکی از راه کارهای تثبیت ارزشهای دفاع مقدس است. بنابراین فعالیت‌های طراحی شده مربوط باید مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. در این مقاله دیدگاههای دانشجویان شرکت‌کننده در این اردوها از دانشگاه علوم‌پزشکی در 1387 مورد بررسی قرار گرفت. در این مقاله توسط اجرای دو پرسشنامه مشتمل به پرسشنامه (1 بلافاصله بعد از اجرای اردو )ناظر بر سئوالات مرتبط با فرآیند و پرسشنامه 2( با فاصلة زمانی از اردو) ناظر بر سئوالات مرتبط با درون‌داد، فرآیند و برون داد، کاروانهای مزبور با تکیه به دیدگاه دانشجویان مورد ارزیابی قرار گرفت. از نظر درون داد کاروانها، مطلوبیت مناطق بازدید شده و مطلوبیت محل اقامت در طول سفر قوت بالایی داشته‌اند. در زمینه فرآیند برنامه، اکثر موارد نظیر زمان برگزاری اردو و نحوة برخورد و احترام کادر اردو بسیار مطلوب است اما برخی از موارد پیش‌بینی شده نظیر برگزاری مراسم با نشاط ظاهری، توضیح راجع به شهدای تفحص، و معرفی کتابهای مربوط به انتظار انجام نشده است. با توجه به جمیع موارد مربوط به برون داد به نظر می‌رسد اردو به اهداف حیطه عاطفی (affective) نائل آمده است اما نتوانسته است به اهداف شناختی دست یابد.

کلمات کلیدی

, کاروانهای راهیان نور, دانشگاه علوم پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009611,
author = {محمدحسین زاده, معصومه and سعیدی رضوانی, محمود},
title = {کاروان های راهیان نور از نظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1387)},
booktitle = {همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها},
year = {2009},
location = {بابلسر, ايران},
keywords = {کاروانهای راهیان نور، دانشگاه علوم پزشکی مشهد},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاروان های راهیان نور از نظردانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد(1387)
%A محمدحسین زاده, معصومه
%A سعیدی رضوانی, محمود
%J همایش ملی ایثار و شهادت ، فرصت ها و چالش ها
%D 2009

[Download]