نامه علوم انسانی, سال (2005-10) , صفحات (145-160)

عنوان : ( درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام )

نویسندگان: محمود سعیدی رضوانی , ابوالفضل غفاری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام با توجه به شاخص های هماهنگی درونی مباحث و ارتباط منطقی مطالب، مورد تحلیل محتوا و نقد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, نقد, کتاب, اهداف, تربیت,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009620,
author = {سعیدی رضوانی, محمود and غفاری, ابوالفضل},
title = {درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام},
journal = {نامه علوم انسانی},
year = {2005},
month = {October},
issn = {1605-9212},
pages = {145--160},
numpages = {15},
keywords = {نقد، کتاب، اهداف، تربیت، اسلامی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T درآمدی بر بررسی و نقد کتاب اهداف تربیت از دیدگاه اسلام
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A غفاری, ابوالفضل
%J نامه علوم انسانی
%@ 1605-9212
%D 2005

[Download]