معرفت, دوره (130), سال (2008-10) , صفحات (13-26)

عنوان : ( تحول فرهنگی، کلید موفقیت حضرت مهدی )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی این مسئله که آیا قیام مهدی با تکیه بر قدرت و اسلحه اتفاق خواهد افتاد یا با تحول فرهنگی

کلمات کلیدی

, آخرالزمان, ظهور, منجی, تلاش فرهنگی, مقاومت مخالفان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009625,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {تحول فرهنگی، کلید موفقیت حضرت مهدی},
journal = {معرفت},
year = {2008},
volume = {130},
month = {October},
issn = {1023-6015},
pages = {13--26},
numpages = {13},
keywords = {آخرالزمان، ظهور، منجی، تلاش فرهنگی، مقاومت مخالفان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحول فرهنگی، کلید موفقیت حضرت مهدی
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J معرفت
%@ 1023-6015
%D 2008

[Download]