دانشگاه اسلامی, دوره (12), شماره (1), سال (2008-6) , صفحات (50-74)

عنوان : ( تبیین وجوه نظام آموزش دانشگاهی با بهره گیری از سیره پیامبر اعظم )

نویسندگان: سیدمحمد مرتضوی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی روش های اموزشی پیامبر و مقایسه آن با روش های آموزشی دانشگاه

کلمات کلیدی

, اسوه, تعلیم, تربیت, روش مستقیم, روش غیر مستقیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009626,
author = {مرتضوی, سیدمحمد},
title = {تبیین وجوه نظام آموزش دانشگاهی با بهره گیری از سیره پیامبر اعظم},
journal = {دانشگاه اسلامی},
year = {2008},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {****-0013},
pages = {50--74},
numpages = {24},
keywords = {اسوه، تعلیم، تربیت، روش مستقیم، روش غیر مستقیم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تبیین وجوه نظام آموزش دانشگاهی با بهره گیری از سیره پیامبر اعظم
%A مرتضوی, سیدمحمد
%J دانشگاه اسلامی
%@ ****-0013
%D 2008

[Download]