سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , 2008-10-14

عنوان : ( بررسی تاثیر منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کشف رود )

نویسندگان: پوریا دهقان , محمد غفوری , سیفالله اعلمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کشف رود

کلمات کلیدی

کشف
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009643,
author = {پوریا دهقان and غفوری, محمد and سیفالله اعلمی},
title = {بررسی تاثیر منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کشف رود},
booktitle = {سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران},
year = {2008},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {کشف رود},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر منابع آلاینده بر کیفیت آب رودخانه کشف رود
%A پوریا دهقان
%A غفوری, محمد
%A سیفالله اعلمی
%J سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
%D 2008

[Download]