دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت دانه ای )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , سید احمد حسینی , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت دانه ای

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت دانه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009682,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and حسینی, سید احمد and مهدی نصیری محلاتی},
title = {بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت دانه ای},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت دانه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر نیتروژن بر دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در ذرت دانه ای
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A حسینی, سید احمد
%A مهدی نصیری محلاتی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]