سنبله, دوره (184), سال (2009-3) , صفحات (14-15)

عنوان : ( فرفیون، گونه ای با فواید دارویی و اقتصادی در مناطق خشک )

نویسندگان: رضا دهقان , مرتضی اکبری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گونه Euphorbia tirucalli یا ففیون گونه ای خشبی به شکل کاکتوس ولی بدون خار است. این گونه در مناطقی مانند برزیل و آفریقا گسترش زیادی داشته و نسبت به خشکی مقاوم می باشد.

کلمات کلیدی

, فرفیون, مناطق خشک, مناطق حاره و نیمه حاره, اکولوژی, فاکتورهای بیوتیکی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009685,
author = {رضا دهقان and اکبری, مرتضی},
title = {فرفیون، گونه ای با فواید دارویی و اقتصادی در مناطق خشک},
journal = {سنبله},
year = {2009},
volume = {184},
month = {March},
issn = {1024-3372},
pages = {14--15},
numpages = {1},
keywords = {فرفیون، مناطق خشک، مناطق حاره و نیمه حاره، اکولوژی، فاکتورهای بیوتیکی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T فرفیون، گونه ای با فواید دارویی و اقتصادی در مناطق خشک
%A رضا دهقان
%A اکبری, مرتضی
%J سنبله
%@ 1024-3372
%D 2009

[Download]