دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی جمعیت علفهای هرز ذرت دانه ای در پاسخ به مدیریت کود و علف کش )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , المیرا محمدوند , مهدی نصیری محلاتی , نرگس پورطوسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی جمعیت علفهای هرز ذرت دانه ای در پاسخ به مدیریت کود و علف کش

کلمات کلیدی

, مدیریت, ذرت دانه ای, علفهای هرز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009694,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and محمدوند, المیرا and مهدی نصیری محلاتی and نرگس پورطوسی},
title = {بررسی جمعیت علفهای هرز ذرت دانه ای در پاسخ به مدیریت کود و علف کش},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مدیریت، ذرت دانه ای، علفهای هرز.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی جمعیت علفهای هرز ذرت دانه ای در پاسخ به مدیریت کود و علف کش
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمدوند, المیرا
%A مهدی نصیری محلاتی
%A نرگس پورطوسی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]