دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , قربانعلی اسدی , رضا قربانی , حسین صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته

کلمات کلیدی

معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009695,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and اسدی, قربانعلی and رضا قربانی and حسین صادقی},
title = {معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T معرفی تعدادی از بند پایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خار لته
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A اسدی, قربانعلی
%A رضا قربانی
%A حسین صادقی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]