دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( مبنای مولکولی مقاومت توده های یولاف وحشی استان خوزستان به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , مهدی راستگو , اسکندر زند , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مبنای مولکولی مقاومت توده های یولاف وحشی استان خوزستان به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات

کلمات کلیدی

مبنای مولکولی مقاومت توده های یولاف وحشی استان خوزستان به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009697,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and راستگو, مهدی and اسکندر زند and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {مبنای مولکولی مقاومت توده های یولاف وحشی استان خوزستان به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {مبنای مولکولی مقاومت توده های یولاف وحشی استان خوزستان به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مبنای مولکولی مقاومت توده های یولاف وحشی استان خوزستان به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A راستگو, مهدی
%A اسکندر زند
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]