دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( شکست خواب و جوانه زنی در بذور تلخه )

نویسندگان: محمدتقی آل ابراهیم , محمدحسن راشدمحصل , فریبا میقانی , محمد علی باغستانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شکست خواب و جوانه زنی در بذور تلخه

کلمات کلیدی

شکست خواب و جوانه زنی در بذور تلخه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009699,
author = {آل ابراهیم, محمدتقی and راشدمحصل, محمدحسن and فریبا میقانی and محمد علی باغستانی},
title = {شکست خواب و جوانه زنی در بذور تلخه},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {شکست خواب و جوانه زنی در بذور تلخه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شکست خواب و جوانه زنی در بذور تلخه
%A آل ابراهیم, محمدتقی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A فریبا میقانی
%A محمد علی باغستانی
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]