دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , نرگس پورطوسی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , المیرا احمد وند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده

کلمات کلیدی

تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009700,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and پورطوسی, نرگس and مهدی پارسا and مهدی نصیری محلاتی and المیرا احمد وند},
title = {تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کاربرد نیتروژن و علف کش بر بانک بذر علفهای هرز تاج خروس ریشه قرمز و خوابیده
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A پورطوسی, نرگس
%A مهدی پارسا
%A مهدی نصیری محلاتی
%A المیرا احمد وند
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]