دومین همایش علوم علفهای هرز ایران , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی اثر مصرف نیتروژن بر توزیع مکانی علف هرز سلمه )

نویسندگان: محمدحسن راشدمحصل , نرگس پورطوسی , مهدی پارسا , مهدی نصیری محلاتی , المیرا احمد وند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثر مصرف نیتروژن بر توزیع مکانی علف هرز سلمه

کلمات کلیدی

بررسی اثر مصرف نیتروژن بر توزیع مکانی علف هرز سلمه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009701,
author = {راشدمحصل, محمدحسن and نرگس پورطوسی and مهدی پارسا and مهدی نصیری محلاتی and المیرا احمد وند},
title = {بررسی اثر مصرف نیتروژن بر توزیع مکانی علف هرز سلمه},
booktitle = {دومین همایش علوم علفهای هرز ایران},
year = {2008},
location = {ايران},
keywords = {بررسی اثر مصرف نیتروژن بر توزیع مکانی علف هرز سلمه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر مصرف نیتروژن بر توزیع مکانی علف هرز سلمه
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A نرگس پورطوسی
%A مهدی پارسا
%A مهدی نصیری محلاتی
%A المیرا احمد وند
%J دومین همایش علوم علفهای هرز ایران
%D 2008

[Download]