آفتابی در میان سایه ای, سال (2009-2) , صفحات (451-462)

عنوان : ( رودکی و فردوسی )

نویسندگان: محمدجعفر یاحقی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فردوسی علاوه بر این که هنگام نظم سرگذشت خسرو انوشیروان و اشاره به نظم کلیله و دمنه از رودکی یاد کرده در جاهای مختلف به نظر می رسد مضمونهای رودکی را هم اخذ و اقتباس کرده و در شعر خود آورده است به طوری که می توان پنداشت او دیوان رودکی را پیش نظر داشته است. از رودکی مقدار کمی شعر باقی مانده و گرنه می توانستیم تأثیرات بیشتری از شعر وردکی را بر فردوسی رد یابی کنیم.

کلمات کلیدی

, رودکی, فردوسی, تأثیر پذیری ادبی, کلیله و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009716,
author = {یاحقی, محمدجعفر},
title = {رودکی و فردوسی},
journal = {آفتابی در میان سایه ای},
year = {2009},
month = {February},
issn = {****-0072},
pages = {451--462},
numpages = {11},
keywords = {رودکی، فردوسی; تأثیر پذیری ادبی; کلیله و دمنه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رودکی و فردوسی
%A یاحقی, محمدجعفر
%J آفتابی در میان سایه ای
%@ ****-0072
%D 2009

[Download]