بررسی های اقتصادی, سال (2007-11)

عنوان : ( بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران )

نویسندگان: سیدمهدی مصطفوی ترقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران

کلمات کلیدی

بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009717,
author = {مصطفوی ترقی, سیدمهدی},
title = {بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران},
journal = {بررسی های اقتصادی},
year = {2007},
month = {November},
issn = {2008-2223},
keywords = {بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه ی علی پول و تورم در اقتصاد ایران
%A مصطفوی ترقی, سیدمهدی
%J بررسی های اقتصادی
%@ 2008-2223
%D 2007

[Download]