نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , 2009-03-03

عنوان : ( بررسی و تحلیل پدیده‌ دوشاخه‌شدگی (bifurcation) و آشوب (chaos) در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای، با استفاده از تقریب لقی توسط توابع هموار )

نویسندگان: انوشیروان فرشیدیان فر , امین ثقفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محققین بسیاری در زمینه‌ ارتعاشات سیستم‌های چرخدنده‌ای و با استفاده از روش‌های عددی و یا تقریبی مانند خطی‌سازی تکه‌ای، بررسی‌هایی را انجام داده‌اند. باید توجه داشت که روش‌های ارائه شده، نمی‌توانست بعضی از پدیده‌های غیرخطی مهم از قبیل پاسخ‌های ساب‌هارمونیک و آشوب را پیش‌بینی کند. در بازه‌های خاصی، سیستم دارای رفتار آشفته می‌گردد. در نتیجه شاهد ارتعاشات شدید و غیر‌قابل پیش‌بینی خواهیم بود. این پژوهش به تحلیل ارتعاشات غیرخطی سیستم‌ چرخدنده‌ای و بحث آشوب در آن می‌پردازد. مدلسازی سیستم چرخدنده‌ای دارای لقی و نیز تقریب لقی با استفاده از توابع هموار، ارائه و سپس به بررسی پدیده‌ دوشاخه‌شدگی و آشوب پرداخته می‌شود. به همین‌منظور پارامترهای موثر و نیز بازه‌های تغییرات این پارامترها که باعث ایجاد رفتار آشفته در سیستم می‌شود، با استفاده از نمودار دوشاخه‌شدگی تعیین می‌گردد. طراحی سیستم بر اساس این نتایج برای اجتناب از قرارگرفتن در مناطق آشفته، صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی

آشوب(chaos) – دوشاخه‌شدگی(bifurcation) – لقی(backlash) – ارتعاشات غیرخطی چرخدنده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009719,
author = {فرشیدیان فر, انوشیروان and ثقفی, امین},
title = {بررسی و تحلیل پدیده‌ دوشاخه‌شدگی (bifurcation) و آشوب (chaos) در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای، با استفاده از تقریب لقی توسط توابع هموار},
booktitle = {نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران},
year = {2009},
location = {ايران},
keywords = {آشوب(chaos) – دوشاخه‌شدگی(bifurcation) – لقی(backlash) – ارتعاشات غیرخطی چرخدنده},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و تحلیل پدیده‌ دوشاخه‌شدگی (bifurcation) و آشوب (chaos) در سیستم ارتعاشات غیرخطی چرخدنده‌ای، با استفاده از تقریب لقی توسط توابع هموار
%A فرشیدیان فر, انوشیروان
%A ثقفی, امین
%J نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
%D 2009

[Download]