مطالعات اسلامی, دوره (1), شماره (71), سال (2006-4) , صفحات (127-145)

عنوان : ( هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن )

نویسندگان: محمدکاظم علمی سولا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله ابتدا به تاریخچه مختصری از هرمنوتیک پرداخته و سپس یکی از مهم ترین ادعاهای هرمنوتیک معاصر را مورد پرسش و بررسی قرار می دهد مبنی بر این که آیا خواننده متن ممکن است متن را بهتر از مؤلف آن غهمیده و تفسیر کند؟ پاسخ نگارنده مثبت است و سه دلیل برای اثبات آن عرضه می کند: اول به دلیل تعاطی بینا متنی معانی که اشاره امکان « وسیع تر » بودن فهم خواننده نسبت به ماتن است. دوم به دلیل نظریه روانکاوی فروید که اشاره به امکان « عمیق تر » بودن فهم و تفسیر خواننده نسبت به ماتن است. و و سوم به دلیل شواهد تاریخی است. گواه تاریخی که این مقاله عرضه می کند اشاره به امکان « زیبا تر » بودن فهم و تفسیر خواننده نسبت به ماتن می باشد. در حقیقت کلمه « بهتر » در این مقاله به معنای « وسیع تر »، « عمیق تر »، و « زیبا تر » می باشد.

کلمات کلیدی

, هرمنوتیک پیش از مدرن, مدرن, معاصر, فهم وتفسیر متن, روانکاوی, تعاطی بینامتنی معانی, شرح
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009764,
author = {علمی سولا, محمدکاظم},
title = {هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن},
journal = {مطالعات اسلامی},
year = {2006},
volume = {1},
number = {71},
month = {April},
issn = {1010-4992},
pages = {127--145},
numpages = {18},
keywords = {هرمنوتیک پیش از مدرن، مدرن، معاصر، فهم وتفسیر متن، روانکاوی، تعاطی بینامتنی معانی، شرح معنا،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T هرمنوتیک مدرن و دلایل امکان فهم متن بهتر از ماتن
%A علمی سولا, محمدکاظم
%J مطالعات اسلامی
%@ 1010-4992
%D 2006

[Download]