دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان , 2007-04-21

عنوان : ( تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سمانه شیخ نظامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی

کلمات کلیدی

, حلیل و مقایسه , معنوی مذهبی , روان درمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009777,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and سمانه شیخ نظامی},
title = {تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی},
booktitle = {دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان},
year = {2007},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حلیل و مقایسه - معنوی مذهبی - روان درمانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل و مقایسه سه رویکرد معنوی مذهبی معاصر در روان درمانی
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A سمانه شیخ نظامی
%J دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان
%D 2007

[Download]