سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده , 2008-05-12

عنوان : ( تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی )

نویسندگان: ملیحه سالاری , سیدامیر امین یزدی , بهرامعلی قنبری هاشم آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی

کلمات کلیدی

, گروه درمانی , تحلیل رفتار , هوش هیجانی , سازگاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009779,
author = {سالاری, ملیحه and امین یزدی, سیدامیر and قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی},
title = {تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی},
booktitle = {سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده},
year = {2008},
location = {تهران, ايران},
keywords = {گروه درمانی - تحلیل رفتار - هوش هیجانی - سازگاری زناشویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش هوش هیجانی و سازگاری زناشویی
%A سالاری, ملیحه
%A امین یزدی, سیدامیر
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%J سومین کنگره ملی آسیب شناسی خانواده
%D 2008

[Download]