دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, Year (2003-4)

Title : ( مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی )

Authors: - - ,

Access to full-text not allowed by authors

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی

Keywords

مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1009800,
author = { -, -},
title = {مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی سبزوار},
year = {2003},
month = {April},
issn = {1606-7487},
keywords = {مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه سطح اضطراب در دانشجویان علوم پزشکی
%A -, -
%J دانشگاه علوم پزشکی سبزوار
%@ 1606-7487
%D 2003

[Download]