دومین همایش ملی علوم علفهای هرز , 2008-01-29

عنوان : ( بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای )

نویسندگان: سید احمد حسینی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی نصیری محلاتی , کمال حاج محمد نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای

کلمات کلیدی

بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1009816,
author = {حسینی, سید احمد and راشدمحصل, محمدحسن and مهدی نصیری محلاتی and کمال حاج محمد نیا},
title = {بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای},
booktitle = {دومین همایش ملی علوم علفهای هرز},
year = {2008},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای
%A حسینی, سید احمد
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A مهدی نصیری محلاتی
%A کمال حاج محمد نیا
%J دومین همایش ملی علوم علفهای هرز
%D 2008

[Download]